2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2021

Konkurs ofert Nr 11/2021

"Działania z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej" [...]

Konkurs Nr 10/2021

"Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieżyZarządzenie nr 881/21 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w Konkursie [...]

Konkurs Nr 9/2021

"Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" Zarządzenie nr 748/21 Burmistrza Świecia z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe ROZSTRZYGNIĘCIE [...]

Konkurs Nr 8/2021

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" Zarządzenie nr 749/21 Burmistrza Świecia z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej [...]

Konkurs Nr 7/2021

„Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej" Zarządzenie nr 749/21 Burmistrza Świecia z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe ROZSTRZYGNIĘCIE [...]

Konkurs Nr 6/2021

 „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2021” - ogłoszenieZarządzenie nr 755/21 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach [...]

Konkurs Nr 5/2021

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości” Zarządzenie nr 733/20 Burmistrza Świecia z dnia 14 grudnia 2020 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 4/2021

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży Zarządzenie nr 744/20 Burmistrza Świecia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej złożone wnioski w Konkursie Ofert [...]

Konkurs Nr 3/2021

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania narkomaniiZarządzenie nr 677/20 Burmistrza Świecia z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach konkursu nr 3/2021 na [...]

Konkurs Nr 2/2021

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zarządzenie nr 676/20 Burmistrza Świecia z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach konkursu [...]

Konkurs Nr 1/2021

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Zarządzenie nr 675/20 Burmistrza Świecia z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu oceny ofert złożonych w ramach [...]

metryczka