Burmistrz Świecia - Krzysztof Kułakowski


Zdjęcie

Funkcję Burmistrza pełni od 20 listopada 2018 roku.


Kontakt:

Urząd Miejski w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124,
tel. sekretariat: 52 333 23 23
fax – 52 333 23 11
e-mail kulakowski@swiecie.eu


Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek miesiąca, w godzinach 8.00 - 16.00 w pok. nr 22 (I piętro).


   I.  Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Do jego zadań w szczególności należy :
   1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
   2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
   3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
   4) wykonywanie budżetu,
   5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
   W realizacji tych zadań Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

 II. Przepisy prawa nakładają na Burmistrza zadania z zakresu administracji publicznej i przy ich realizacji  Burmistrz wydaje decyzje indywidualne jako organ administracji w rozumieniu przepisów Kodeksu Administracyjnego.

III. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego oraz przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy - Leszek Żurek (21 listopada 2018)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 grudnia 2018, 11:14:12)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 grudnia 2018, 13:16:51)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9661