POLITYKA OBRONNA

POLITYKA OBRONNA

Wytyczne w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Świecie w 2011 r.

Zarządzenie w sprawie realizacja zadań ... Wytyczne Burmistrza Świecia - szefa Obrony Cywilnej na 2011 r. Kalendarzowy plan działania w zakresie ZK i OC Gminy Świecie na 2011 r.  [...]

Wytyczne w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Świecie w 2010 roku.

ZARZĄDZENIE NR 1299/10 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnejw Gminie Świecie.          Na podstawie art. [...]

Wytyczne w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Świecie w 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 983/09 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnejw gminie Świecie w 2009 [...]

Wytyczne w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych na terenie Gminy Świecie w 2008 roku

Działając w oparciu o artykuł 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązki obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami), oraz w oparciu Plan Działania Starosty [...]

metryczka