MIENIE KOMUNALNE

MIENIE KOMUNALNE

Informacja o stanie mienia za 2007 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiejw Świeciu Nr 103/07z dnia 27 grudnia 2007r.   INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( [...]

metryczka