2014

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2014

Konkurs Nr 14/14

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2015" Zarządzenie nr 17/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 34/15 [...]

Konkurs Nr 13/14

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" Druk oferty Zarządzenie nr 38/15 - w sprawie powołania składu oraz określeia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w konkursie Ofert nr 13/14. [...]

Konkurs Nr 12/14

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej" ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 28/14 [...]

Konkurs Nr 11/14

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii" Zarządzenie Nr 1225/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski … ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU -Zarządzeni [...]

Konkurs Nr 10/14

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"  Zarządzenie nr 1224/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - [...]

­Konkurs Nr 9/14

Zadanie z zakresu pomocy społecznej"   Zarządzenie nr 1218/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 21/14 [...]

­Konkurs Nr 8/14

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej" Zarządzenie nr 1217/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 20/14 [...]

Konkurs Nr 7/14

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej" Zarządzenie nr 1081/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 1091/14 [...]

­Konkurs Nr 6/14

„Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży” Druk oferty realizacji zadania publicznego Zarządzenie nr 1090/14 w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone [...]

­Konkurs Nr 5/14

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej" Zarządzenie nr 1007/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 1036/14 [...]

Konkurs Nr 4/14

„Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji” Zarządzenie nr 967/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… [...]

Konkurs Nr 3/14

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” Zarządzenie nr 967/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… [...]

Konkurs Nr 2/14

„Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej” Zarządzenie nr 967/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 1004/ [...]

Konkurs Nr 1/14

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości” Zarządzenie nr 967/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… [...]

metryczka