WYKONANIE BUDŻETU

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu za 2020 rok.

Zarządzenie nr 813/21:- część 1 [...]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 629/20:część I [...]

Wykonanie budżetu za 2019 rok.

Zarządzenie nr 480/20 część 1 pobierz (12844kB) część 2 pobierz (7439kB) część 3 pobierz (8493kB) Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok [...]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie Nr 249/19: część I  pobierz (4858kB) część II pobierz (12027kB) [...]

Wykonanie budżetu za 2018 rok.

część I część IIOpinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrz [...]

Wykonanie budżetu za 2017 rok.

część I część II Załączniki nr 1 i 2 do WPFOpinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrz [...]

Wykonanie budżetu za 2016 rok.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrz [...]

Wykonanie budżetu za 2015 rok.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrz Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok  [...]

Wykonanie budżetu za 2014 rok.

część I część II [...]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Zarządzenie Nr 1451/10 [...]

Wykonanie budżetu za rok 2009.

przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2009, GFOŚr i GW oraz z wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej [...]

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r.

Przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Zarządzenie Nr 1132/09 [...]

Wykonanie budżetu za rok 2008

przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2008, GFOŚr i GW oraz z wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej [...]

I półrocze 2008

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w zakresie i formie przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 299/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. Niniejsza informacja [...]

2007

Burmistrz Świecia przedłożył Radzie Miejskiej i Komisjom Rady sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2007 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z wymaganymi załącznikami.   Budżet od czasu jego uchwalenia 18 [...]

metryczka