2020

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2020

Konkurs Nr 12/20

"Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży"Zarządzenie nr 552/20 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 12/20 [...]

Konkurs Nr 11/20

"Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 448/20 [...]

Konkurs 10/2020

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci młodzieży" Zarządzenie nr 391/20 Burmistrza Świecia z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej złożone wnioski w konkursie [...]

Konkurs Nr 9/2020

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" Zarządzenie nr 347/19 Burmistrza Świecia z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej [...]

Konkurs Nr 8/2020

 „Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej" ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 393/20 [...]

Konkurs Nr 7/2020

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości”   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 394/20 [...]

Konkurs Nr 6/2020

SPROSTOWANIE DO KONKURSU OFERT NR 6/20 Zarządzenie nr 346/19 Burmistrza Świecia z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w Konkursie Ofert Nr 6/20 [...]

Konkurs Nr 5/2020

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2020" Zarządzenie nr 344/19 Burmistrza Świecia z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie ofert Nr [...]

Konkurs Nr 4/2020

„Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii" Zarządzenie nr 339/19 Burmistrza Świecia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe obejmujące ... [...]

Konkurs Nr 3/2020

„Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Zarządzenie nr 339/19 Burmistrza Świecia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe [...]

Konkurs Nr 2/2020

Zadanie z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa   Zarządzenie nr 324/19 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej [...]

Konkurs Nr 1/2020

Zadanie z zakresu pomocy społecznej – „Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2020”   Zarządzenie nr 323/19 w sprawie powołania składu oraz [...]

metryczka