2019

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2019

Konkurs Nr 11/19

"Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży"Zarządzenie nr 169/19 Burmistrza Świecia z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone [...]

Konkurs Nr 10/19

"Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji" Zarządzenie nr 18/18 Burmistrza Świecia z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 9/19

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" Zarządzenie nr 17/18 Burmistrza Świecia z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 8/19

 „Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej” Zarządzenie nr 17/18 Burmistrza Świecia z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe [...]

Konkurs Nr 7/19

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości”ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 58/19 [...]

Konkurs Nr 6/19

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2019"Zarządzenie nr 35/19 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ...ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie [...]

Konkurs Nr 2/19

„Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii" Zarządzenie nr 3/18 Burmistrza Świecia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe obejmujące [...]

Konkurs Nr 1/19

„Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Zarządzenie nr 3/18 Burmistrza Świecia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe [...]

Konkurs Nr 5/19

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieżyROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 36/19 [...]

Konkurs Nr 4/19

Zadanie z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie placówek wsparcia  dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa Zarządzenie nr 2/18- powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioskiROZSTRZYGNIĘCIE [...]

Konkurs Nr 3/19

Zadanie z zakresu pomocy społecznej - "Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2019"Zarządzenie nr 1/18 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy [...]

metryczka