ROZSTRZYGNIĘTE

ROZSTRZYGNIĘTE

Burmistrz Świecia ogłasza nabór na dwa stanowiska podinspektora w Urzędzie Miejskim Świeciu w Wydziale Finansowym

Lista kandydatów spełniających wymagania formalneZarządzenie nr 857/21 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze [...]

Burmistrz Świecia ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim - w Wydziale Organizacyjnym (2).

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Zarządzenie nr 791/21 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze [...]

Burmistrz Świecia ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Wydziale Finansowym.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalneZarządzenie nr 751/21 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze [...]

Burmistrz Świecia ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalneZarządzenie nr 717/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze [...]

Ogłoszenie Kierownika O I i R w Świeciu o naborze na stanowisko FIZJOTERAPEUTY.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Burmistrz Świecia ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Wydziale Finansowym

Lista kandydatów spełniających wymagania formalneZarządzenie nr 628/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Referacie Mieszkaniowym.

Zarządzenie nr 567/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Wydziale Finansowym.

Zarządzenie nr 565/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

Zarządzenie nr 567/20 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Świeciu w Wydziale Finansowym.

Zarządzenie nr 238/19 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na jedno wolne stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w Świeciu.

Zarządzenie nr 215/19 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędniczeLista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Finansowym.

Zarządzenie nr 197/19 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko kierownika w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

Zarządzenie nr 69/19 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Organizacyjnym.

Zarządzenie nr 65/19 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko - MŁODSZY KSIĘGOWY

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o naborze na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie Zarządzenie nr 1364/18 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

metryczka