2017

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2017

Konkurs Nr 10/17

"Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży" Zarządzenie nr 907/17 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioskiROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 910/17 [...]

Konkurs Nr 9/17

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej”Zarządzenie nr 724/17 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioskiROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 756/17 [...]

Konkurs Nr 8/17

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii" Zarządzenie nr 732/17 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 7/17

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Zarządzenie nr 732/17 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

­Konkurs Nr 6/17

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2017". ­ Zarządzenie nr 697/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 745/17 [...]

Konkurs Nr 5/17

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" Zarządzenie nr 728/17 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski... [...]

Konkurs Nr 4/17

„Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji” Zarządzenie nr 699/16 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski... ROZSTRZYGNIĘCIE [...]

Konkurs Nr 3/17

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” Zarządzenie nr 699/16 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone [...]

Konkurs Nr 2/17

 „Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej” Zarządzenie nr 699/16 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski... ROZSTRZYGNIĘCIE [...]

Konkurs Nr 1/17

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości” ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 748/17 [...]

metryczka