OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Ochrona danych osobowych.

W oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zmianami) dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz [...]

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Poniższe wyjaśnienia nie są instrukcją, ale mają na celu ułatwienie składania oświadczeń majątkowych dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Świecia.1. INFORMACJE  [...]

Druki oświadczeń majątkowych.

Oświadczenie majątkowe. Informacja o ochronie danych osobowych. W oświadczeniach majątkowych na podstawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130) [...]

metryczka