2013

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2013

Konkurs Nr 11/13

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" Zarządzenie Nr 961/14 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 963/14 [...]

Konkurs Nr 10/13

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii" Zarządzenie Nr 940/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 1000/14 [...]

Konkurs Nr 9/13

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Zarządzenie Nr 939/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – [...]

Konkurs Nr 8/13

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2014" Zarządzenie Nr 935/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 960/1 [...]

Konkurs Nr 7/13

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej" Zarządzenie Nr 913/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 941/13 [...]

Konkurs Nr 6/13

"Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młdzieży" Zarządzenie Nr 791/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... Druk oferty realizacji zadania publicznego [...]

Konkurs Nr 5/13

"Zadanie z zakresu pomocu społecznej" [...]

Konkurs Nr 4/13

„Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji". Zarządzenie Nr 706/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… [...]

Konkurs Nr 3/13

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych".  Zarządzenie Nr 706/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… [...]

Konkurs Nr 2/13

 „Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej”. Zarządzenie Nr 706/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… [...]

Konkurs Nr 1/13

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości”. Zarządzenie Nr 706/13 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ... [...]

metryczka