FORMULARZE I WNIOSKI

FORMULARZE I WNIOSKI

Druki dotyczące wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Gminę Świecie.

Formularze dotyczące faktur elektronicznych: - ZGODA NA WYSTAWIANE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - WYCOFANIE ZGODY NA  WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - POWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU POCZTY [...]

Wnioski do pobrania

Wydział Finansowy (więcej)Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego (więcej)Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (więcej)Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy [...]

Udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje po złożeniu stosownego wniosku o udostępnienie informacji, z wyłączeniem sytuacji, w której informacja ta może być udostępniona [...]

metryczka