SPRAWOZDANIA FINANSOWE GMINY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE GMINY

Sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2020.

Zarządzenie nr 872/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania... [...]

Sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2019.

Zarządzenie nr 550/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania...  [...]

Sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2018

1. Bilans z wykonania budżetu  gminy Świecie za 2018 r.4. Łączny bilans jednostek budżetowych  za 2018 r.5. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za  2018 r. [...]

metryczka