2008

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2008

Konkurs nr 18/08

Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zimowisk dochodzących, zimowisk stałych i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej będących [...]

Konkurs Nr 17/2008

Rodzaj zadania: Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2009 r.  Nazwa zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert: 29.12.2008 [...]

Nabór wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie od października do grudnia 2008 roku.

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie od października do grudnia 2008 roku.  Burmistrz Świecia ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu [...]

Konkurs Nr 16/2008

Burmistrz Świeciaogłasza otwarty konkurs ofert Nr 16/08 na realizację zadania publicznego zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym [...]

Konkurs Nr 15/08

Nazwa zadania: Organizacja półkolonii  letnich dla dzieci i młodzieży. Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie półkolonii  letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie [...]

Konkurs Nr 14/08

Nazwa zadania: Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży. Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie [...]

Konkurs Nr 13/08

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 13/08 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym [...]

Konkurs Nr 12/08

 Burmistrz Świecia ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 12/08 na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego [...]

Konkurs Nr 11/2008

Burmistrz Świeciaogłasza otwarty konkurs ofert Nr 11/08 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym [...]

Konkurs Nr 10/2008

Burmistrz Świeciaogłasza otwarty konkurs ofert Nr 10/08 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego [...]

Konkurs Nr 9/2008

Burmistrz Świeciaogłasza otwarty konkurs ofert Nr 9/08 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego [...]

Konkurs Nr 8/2008

Burmistrz Świeciaogłasza otwarty konkurs ofert Nr 8/08 na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym [...]

Konkurs Nr 7/2008

Burmistrz Świeciaogłasza otwarty konkurs ofert Nr 7/08 na realizację zadania publicznego w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego w tym tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie [...]

Konkurs Nr 6/2008

Burmistrz Świeciaogłasza otwarty konkurs ofert Nr 6/08 na realizację zadania publicznego zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym [...]

Konkurs nr 5/08

Nazwa zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej. Rodzaj zadania:                        - Utworzenie i funkcjonowanie [...]

Konkurs Nr 4/2008

 BURMISTRZ ŚWIECIAogłasza otwarty konkurs na:Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania [...]

Konkurs Nr 3/2008

BURMISTRZ ŚWIECIA  Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy [...]

Konkurs Nr 2/2008

BURMISTRZ ŚWIECIA  Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego [...]

Konkurs Nr 1/2008

BURMISTRZ ŚWIECIA  Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy [...]

Konkurs Nr 17/2007/2008

Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Rodzaj zadania: Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zimowisk dochodzących, zimowisk stałych i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej będących [...]

metryczka