2011

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2011

Konkurs Nr 13/11

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej" Zarządzenie w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski  w Konkursie Ofert Nr 13/11 Rozstrzygnięcie konkursu   [...]

Konkurs Nr 12/11

"Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży" Zarządzenie powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Druki wzorów ofert ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkurs Nr 11/11

"Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży" Zarządzenie powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Druki wzorów ofert ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkursy Nr 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11

Konkurs Nr 6/11 - Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka Zarządzenie powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Nowe wzory ofert ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Nr 6/11 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Nr [...]

Konkurs Nr 5/11

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania problemów narkomanii". ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkurs Nr 4/11

 "Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkurs Nr 3/11

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki" ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkurs Nr 2/11

"Upowszechnianie kultury fizycznej" ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkurs Nr 1/11

"Rozwój sportu w Gminie Świecie" ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

metryczka