2010

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2010

Konkurs Nr 14/10

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" Druk oferty ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkurs Nr 13/10

"Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej" Zarządzenie powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Druk oferty [...]

Konkurs 12/10

"Organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży." [...]

Konkurs 11/10

"Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży." Ogłoszenie konkursu Zarządzenie powołujące Rozstrzygnięcie konkursu [...]

Konkurs Nr 10/10

"Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych" Zarządzenie powołujące Rozstrzygnięcie [...]

Konkurs Nr 9/10

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem [...]

Konkurs Nr 8/10

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym [...]

Konkurs Nr 7/10

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy [...]

Konkurs Nr 6/10

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym [...]

Konkurs Nr 5/10

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii". Ogłoszenie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu  [...]

Konkurs Nr 4/10

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Ogłoszenie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu  [...]

Konkurs Nr 3/10

"Wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości" Ogłoszenie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu [...]

Konkurs Nr 2/10

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki" Ogłoszenie konkursu  Rozstrzygnięcie konkursu [...]

Konkurs Nr 1/10

"Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji" Ogłoszenie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu   [...]

metryczka