2016

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2016

Konkurs Nr 10/16

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” Zarządzenie nr 688/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 9/16

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” Zarządzenie nr 687/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 8/16

„Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej" Zarządzenie nr 512/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski... [...]

Konkurs Nr 7/16

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” Zarządzenie nr 482/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 516/16 [...]

Konkurs Nr 6/16

„Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży” Druk oferty realizacji zadania publicznego Zarządzenie nr 513/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone [...]

Konkurs Nr 5/16

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” Zarządzenie nr 454/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 466/16 [...]

Konkurs Nr 4/16

„Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji”  Zarządzenie nr 408/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr [...]

Konkurs Nr 3/16

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”  Zarządzenie nr 408/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone [...]

Konkurs Nr 2/16

 „Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej” Zarządzenie nr 408/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr [...]

Konkurs Nr 1/16

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości” Zarządzenie nr 408/16 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – [...]

metryczka