STRATEGIE I PROGRAMY WIELOLETNIE

STRATEGIE I PROGRAMY WIELOLETNIE

Strategia mieszkaniowa gminy Świecie na lata 2018-2028.

Uchwała Załącznik nr 1   Załącznik nr 2 [...]

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.

Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2016-2019  [...]

Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Świecie na lata 2010 - 2019.

Uchwała nr 292/10 z dnia 25 lutego 2010 r. Uchwała Nr 362/14 zmieniająca uchwałę Nr 292/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie na lata 2010 – 2019 Zarządzenie [...]

Strategia i program zrównoważonego rozwoju obszaru zlewni rzeki Wdy do 2020 r.

Rada Miejska w Świeciu, Uchwałą Nr 451/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. przyjęła Program ochrony środowiska w części dotyczącej gminy Świecie, opracowany w ramach "Strategii i programu zrównoważonego rozwoju obszaru zlewni rzeki Wdy do 2020 [...]

metryczka