2015

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2015

Konkurs Nr 14/15

Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2016Zarządzenie nr 369/15 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 13/15

„Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii” Zarządzenie nr 366/15 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski  Zarządzenie nr 429/16 w sprawie wyboru podmiotów, [...]

Konkurs Nr 12/15

„Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”   Zarządzenie nr 365/15 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski  Zarządzenie nr 430/16 w [...]

Konkurs Nr 11/15

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" Druk oferty Zarządzenie nr 374/15 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 10/15

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” Zarządzenie nr 347/15 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 9/15

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” Zarządzenie nr 252/15 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 276/15 [...]

Konkurs Nr 8/15

"Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" Zarządzenie nr 169/15 - powołujące skład Komisji Oceniającej złożone wnioski konkursowe oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – [...]

Konkurs 7/15

„Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży” Druk oferty realizacji zadania publicznego Zarządzenie nr 188/15 Burmistrza Świecia z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu [...]

Konkurs Nr 6/15

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej" Zarządzenie nr 105/15 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski… [...]

Konkurs Nr 5/15

Zadanie z zakresu pomocy społecznej   Zarządzenie nr 68/15 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 5/15 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – [...]

Konkurs Nr 4/15

„Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji” Zarządzenie nr 66/15 w sprawie powołania składu Komisji Oceniającej złożone wnioski konkursowe oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji [...]

Konkurs Nr 3/15

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” Zarządzenie nr 66/15 w sprawie powołania składu Komisji Oceniającej złożone wnioski konkursowe oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji [...]

Konkurs Nr 2/15

„Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej” Zarządzenie nr 66/15 w sprawie powołania składu Komisji Oceniającej złożone wnioski konkursowe oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji [...]

Konkurs Nr 1/15

"Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości”  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – Zarządzenie nr 81/15 [...]

metryczka