RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie gminy Świecie za 2019 rok.

Zarządzenie nr 553/20Debata nad raportem o stanie gminy Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej w Świeciu raport o stanie [...]

Raport o stanie gminy Świecie za 2018 rok.

Zarządzenie nr 160/19 Debata nad raportem o stanie gminy Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w [...]

metryczka