TRYB POZAKONKURSOWY

TRYB POZAKONKURSOWY

Niewidzialna Rehabilitacja

Informacja Burmistrza [...]

III Rowerowy Rajd Niepodległości.

Informacja Burmistrza [...]

Rodzinny rajd rowerowy "Wielka Majówka"

Informacja Burmistrza [...]

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Informacja Burmistrza Oferta ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIA [...]

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu

Informacja Burmistrza Oferta ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIA [...]

Nabór partnera do pilotażowego programu w zakresie bezdomności

Informacje o dokonaniu naboru partnera ... Informacja o rozstrzygnięciu [...]

Zadanie z zakresu pomocy społecznej

Wniosek Oferta ROZSTRZYGNIĘCIE ZADANIA [...]

metryczka