2018

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2018

Konkurs Nr 12/18

"Upowszechnianie turystyki żeglarskiej w roku 2018" Zarządzenie nr 1218/18 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 12/18 na realizację zadania publicznego pod [...]

Konkurs Nr 11/18

"Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży" Zarządzenie nr 1217/18 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 11/18 na zadanie pod nazwą „Organizacja kolonii i [...]

Konkurs Nr 10/18

"Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji". Zarządzenie nr 1137/18 Burmistrza Świecia w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski konkursowe ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU [...]

Konkurs Nr 9/18

„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" [...]

Konkurs Nr 8/18

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" Zarządzenie nr 1112/18  z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 8/18 [...]

Konkurs 7/18

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii" Zarządzenie nr 1094/18 Burmistrza Świecia z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej złożone wnioski konkursowe [...]

Konkurs 6/18

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Zarządzenie nr 1094/18 Burmistrza Świecia z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej złożone wnioski konkursowe [...]

Konkurs nr 5/18

 „Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej” Zarządzenie nr 1095/18 Burmistrza Świecia z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone [...]

Konkurs Nr 4/18

„Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości” Zarządzenie nr 1095/18 Burmistrza Świecia z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej [...]

Konkurs Nr 3/18

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2018"Druki załączników: 1) Oferta turystyczna Zarządzenie nr 1090/17 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 2/18

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” (gorący posiłek w 2018 r.)Zarządzenie nr 1048/17 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

Konkurs Nr 1/18

„Zadanie z zakresu pomocy społecznej” (świetlica środowiskowa)Zarządzenie nr 1047/17 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski [...]

metryczka