2012

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2012

Konkurs Nr 15/12

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w roku 2013" Zarządzenie Nr 671/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski    [...]

Konkurs Nr 14/12

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania problemów narkomanii" Zarządzenie Nr 655/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski   [...]

Konkurs Nr 13/12

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" Zarządzenie Nr 654/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 681/13 [...]

Konkurs Nr 12/12

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży” Zarządzenie Nr 651/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski Druk oferty ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 672/12 [...]

Konkurs Nr 11/12

"Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej” Zarządzenie Nr 650/12 - powołujące skład oraz Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 673/12 [...]

Konkurs Nr 10/12

„Organizacja kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży”. Druk oferty realizacji zadania publicznego ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 514/12 [...]

Konkurs Nr 9/12

"Działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego w gminie Świecie". Zarządzenie Nr 394/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 430/12 [...]

Konkurs Nr 8/12

"Upowszechnianie kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej". Zarządzenie Nr 394/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 429/12 [...]

Konkurs Nr 7/12

"Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji". Zarządzenie Nr 394/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – Zarządzenie Nr 428/12 [...]

Konkurs Nr 6/12

"Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych". Zarządzenie Nr 394/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski  [...]

Konkurs Nr 5/12

"Zadanie z zakresu pomocy społecznej". Zarządzenie Nr 370/12 powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 402/12 [...]

Konkurs Nr 4/12

"Działania z zakresu profilaktyki i zwalczania problemów narkomanii". Zarządzenie Nr 369/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 425/12 [...]

Konkurs Nr 3/12

"Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Zarządzenie Nr 368/12 - powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 424/12 [...]

Konkurs Nr 2/12

"Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w Gminie Świecie" Druk oferty Zarządzenie Nr 366/12 powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 401/12 Korekta [...]

Konkurs Nr 1/12

"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży" Druk oferty Zarządzenie powołujące skład oraz Regulamin Pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 400/12 [...]

metryczka