2019

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

2019

Uchwała nr 34/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019.

Część I Cześć II Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu [...]

Zarządzenie nr 1376/18 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.

Część I   - Część II  - Część III - Opinie RIO w sprawie: - projektu uchwały budżetowej Gminy Świecie na 2019 r. - projektu uchwały WPF - możliwości sfinansowania deficytu na podstawie projektu uchwały [...]

metryczka