2012

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

2012

Uchwała Nr 114/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2033

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na 2012 r. [...]

Budżet Gminy Świecie na 2012 rok

Uchwała nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok   Opinia RIO o projekcie uchwału budżetowej gminy Świecie na 2012 r. [...]

metryczka