2018

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

2018

Zarządzenie nr 1049/17 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Świecie na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

Część I - projektu WPF - możliwości sfinansowania deficytu na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. [...]

metryczka