Sekretarz

Leszek Żurek - tel. 52 333 23 15

Do zakresu obowiązków Sekretarza Gminy należą następujące zadania :

 1. Przestrzeganie Konstytucji RP, ustaw i innych przepisów prawa.
 2. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 3. Pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu.
 4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 5. Dbanie o właściwy klimat stosunków wewnątrz Urzędu oraz w kontaktach z klientami.
 6. Rozwijanie własnej wiedzy zawodowej.
 7. Opracowywanie zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.
 8. Informowanie Burmistrza o konieczności zmian personalnych.
 9. Nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych.
 10. Dbanie o wygląd i otoczenie budynków Urzędu.
 11. Przygotowywanie projektu budżetu oraz sprawozdanie z jego wykonania w zakresie wydatków wynikających  z działania Urzędu i funkcjonowania Rady Miejskiej.
 12. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisji.
 13. Wykonywanie bezpośredniego nadzoru za właściwe przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.
 14. Współpraca z sołectwami.
 15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 16. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 17. Prowadzenie rejestru umów i zleceń.
 18. Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 19. Wykonywanie bezpośredniego nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie Wydziału Organizacyjnego.
 20. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Burmistrza.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003, 14:05:06)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 grudnia 2018, 13:18:09)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12485