2017 r.

2017 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie

"Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" [...]

metryczka