Uchwała Nr 99/03

Uchwała Nr 99/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 3 kwietnia 2003 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Izbie Regionalnej w Świeciu przez Komisję Rewizyjną.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1900r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz § 80 ust. 2 Statutu Gminy Świecie ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 3 z 2003, poz.47 )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli kompleksowej w Izbie Regionalnej w Świeciu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e.

Mając na uwadze niezadowolenie mieszkańców i ukazujące się artykuły w prasie lokalnej na działalność Izby Regionalnej – Komisja Oświaty i Kultury zgłosiła wniosek o przeprowadzenie kontroli kompleksowej przez Komisję Rewizyjną.

Rada wniosek komisji przyjęła jednogłośnie podejmując stosowną uchwałę.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2198