Uchwała Nr 46/02

Uchwała Nr 46/02

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie rezygnacji radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Przyjąć rezygnację radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2002r radny p. Tadeusz Zawiasiński złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W wynika głosowania Rada większością głosów przyjęła rezygnację radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 09:27:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1927