Uchwała Nr 174/03


UCHWAŁA NR 174/03
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia  27 listopada 2003 r.

w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


                             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy   z   dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591   ze zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zm.) oraz art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:

§1.Powołać z dniem 1 grudnia 2003 r. Pana Leszka Żurka  na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świeciu.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r.
                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                            Rady Miejskiej
                                                                                                                              Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 listopada 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (4 grudnia 2003, 09:26:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1576