UCHWAŁA NR 158/03

UCHWAŁA NR 158/03 

RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU
z dnia 30 października 2003r 

w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.

                                        Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

uchwala się co następuje:


§ 1

1. Odwołać ze składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa p, Janusza Branickiego.
2. Powołać w skład Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Przestrzennej,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Janusza Królewicza.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Jerzy Wójcik

 


Uzasadnienie

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego p. Janusza Branickiego, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego przez p. Janusza Królewicza. Wobec powyższego zachodzi konieczność uzupełnienia składu stałych komisji Rady, w pracach których uczestniczył p. Janusz Branicki.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 października 2003)
Opublikował: Piotr Golimowski (24 listopada 2003, 14:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2077