Uchwała Nr 382/06

Uchwała Nr 382/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 września 2006 r.
 
w sprawie utworzenia  odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Świecie
 
                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) w związku
z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami 2), na wniosek Burmistrza Świecia,
 
uchwala się, co następuje :
 
§ 1.  1.  Tworzy się  odrębne obwody głosowania  dla wyborców  przebywających w dniu wyborów w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej :
1)        obwód głosowania Nr 17 w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  im. Dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18,
2)         obwód głosowania Nr 18 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” sp. z o.o. w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126,
3)        obwód głosowania Nr 19   w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Florencja II” w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1,
4)        obwód głosowania Nr 20 w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym                        przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo w Świeciu,                       ul. Średnia 10.
2.   Jednolity podział gminy  na obwody głosowania, ich numery i granice zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
      § 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
      § 3.     Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz 
      Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 4.   Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz  zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Świecie.
§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący                                                                                                     Rady Miejskiej
 
                                                                                                     Jerzy Wójcik
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 382/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 września 2006 r.
 
 
Numer
obwodu
Granice obwodu głosowania
 
 
 
 
1
 
Miasto Świecie – ulice :
AGRESTOWA, ARONIOWA, BEDNARZA, CEYNOWY, CHMIELNIKI, CISOWA, GEN. HALLERA, GEN. BEMA, GEN. MACZKA, GEN. SIKORSKIEGO, GRABOWA, JABŁONOWSKIEGO, JAGODOWA, JAŁOWCOWA, JESIONOWA, JEŻYNOWA, KOCIEWSKA, KONOPACKIEGO, KOŚCIUSZKI, LASKOWICA, MAJORA SUCHARSKIEGO, MIECZYSŁAWA PETELSKIEGO, MIERNICKIEGO, MIODOWA, NEKTAROWA, OWOCOWA, PORZECZKOWA, POZIOMKOWA, PSZCZELA, SŁABĘCKIEGO, SOLIDARNOŚCI, SYCHTY, WIATRAKOWA, WIERZBOWA, WOJSK ŁĄCZNOŚCI, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 124 do Nr 126 i od  Nr 141 do Nr 201
 
 
 
2
 
Miasto Świecie – ulice :
BROWAROWA, FARNA, GRZYMISŁAWA, MAŁY RYNEK, MICKIEWICZA  od Nr 1
do Nr 19 i od Nr 2 do Nr 14, MOSTOWA, NADBRZEŻNA, PAROWA, POCZTOWA, POLNA, POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, SĄDOWA, SZKOLNA,                           ŚW. WINCENTEGO, WODNA ZAMKOWA ZIELONA
 
 
 
3
Miasto Świecie – ulice :
BATOREGO, DUŻY RYNEK, GIMNAZJALNA, KLASZTORNA, KOPERNIKA,           10 LUTEGO, MESTWINA, MICKIEWICZA od Nr 23 do Nr  27 i od Nr 16 do Nr 20, MŁYŃSKA, OGRODOWA, PARKOWA, PODGÓRNA, POŁUDNIOWA,  SIENKIEWICZA, ŚREDNIA, ŚWIĘTOPEŁKA, ŚW. WOJCIECHA, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 96  do Nr 122 ( numery parzyste)
 
 
 
4
Miasto Świecie – ulice :
BRZECHWY, CHOPINA, DĄBROWSKIEJ, KOCHANOWSKIEGO, KRASICKIEGO, KRASZEWSKIEGO, NAŁKOWSKIEJ, OKRĘŻNA, ORZESZKOWEJ, PRUSA, REJA, REYMONTA, SŁOWACKIEGO, TUWIMA, WOJSKA POLSKIEGO  od NR 113 do
NR 139 ( numery nieparzyste) oraz Nr 88, Nr 93, Nr 95, ZAPOLSKIEJ, ŻEROMSKIEGO.
 
5
 
Miasto Świecie – ulice :
ALEJA JANA PAWŁA II Nr 16, Nr 18, Nr 20,  GAŁCZYŃSKIEGO, KONOPNICKIEJ, CUKROWNIKÓW, WOJSKA POLSKIEGO od Nr 83 do Nr  111 z wyłączeniem Nr 93            i Nr 95, i od Nr 76 do Nr 90 z wyłączeniem Nr 88
 
6
 
Miasto Świecie – ulice :
KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO, ŻWIRKI I WIGURY
7
Miasto Świecie – ulice :
ALEJA JANA PAWŁA II od Nr 1 do Nr 5 i od Nr 2  do Nr  4,  KS. KRAUSEGO
8
Miasto Świecie – ulice :
ALEJA JANA PAWŁA II  od Nr 7 do Nr 9  i  od Nr 6  do Nr 14,  WILLOWA, WITOSA, WOJSKA POLSKIEGO od Nr 71 do Nr 79 C i od Nr 50  do Nr 74
 
9
Miasto Świecie - ulice :
CIEPŁA, PADEREWSKIEGO  Nr 1, Nr 1 A, Nr 2, Nr 2 A, Nr 2 B, PIŁSUDSKIEGO, RZEMIEŚLNICZA, SPŁAWNA, WOJSKA POLSKIEGO  od  Nr 67 do Nr 69 B  i  od Nr 40  do Nr  48 A,
 
 
 
 
10
Miasto Świecie – ulice :
ANDERSA, BOGUSŁAWSKIEGO, CHEŁMOŃSKIEGO, DZIERŻANOWSKIEGO,              A. GIERYMSKIEGO, HADYNY, KARŁOWICZA, KIEPURY, KOSSAKA, LUTOSŁAWSKIEGO, ŁUKASIEWICZA, MALCZEWSKIEGO,  MATEJKI ,MAŁCUŻYŃSKIEGO, MONIUSZKI,  OGIŃSKIEGO, PADEREWSKIEGO  od Nr 4 do Nr 16 A i od Nr 3  do Nr 71, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, STROMA, SZYMANOWSKIEGO, SYGIETYŃSKIEGO, WIENIAWSKIEGO, WYBICKIEGO, WYCZÓŁKOWSKIEGO, WYSPIAŃSKIEGO
 
 
 
 
11
Miasto Świecie- ulice :
BYDGOSKA, CHEŁMIŃSKA, FABRYCZNA, KOLEJOWA, KRÓTKA, LEŚNA, ŁĄKOWA, PRZEMYSŁOWA,  TUCHOLSKA, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 1 do Nr 5 i od Nr 2 do Nr  6
 
Sołectwa :
GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE, KOZŁOWO
 
 
 
 
12
Miasto Świecie- ulice :
AKACJOWA, BZOWA, BUKOWA, DĘBOWA, FLISACKA, JAŚMINOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KS. GÓRNOWICZA, KUSOCIŃSKIEGO, KWIATOWA, MALINOWA, MALINOWSKIEGO, MODRAKOWA, MODRZEWIOWA, ORZECHOWA, RAJDOWA, RÓŻANA, RZECZNA, RUTKIEWICZ, SŁONECZNA, SPACEROWA, SPORTOWA, ŚLUSARSKIEGO, TELIGI, TENISOWA, TOPOLOWA, WIOŚLARSKA, WIŚNIOWA, WRZOSOWA, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 7 do Nr 59,
i od Nr 8 do Nr 38.
 
 
13
 
Sołectwa : CHRYSTKOWO, DWORZYSKO, GRUCZNO, KOSOWO, TOPOLINEK
 
 
14
 
Sołectwo POLSKI KONOPAT
 
 
15
 
Sołectwa : SULNOWO, SULNÓWKO
 
 
16
 
Sołectwa : CZAPLE, SARTOWICE, WIĄG
 
 
17
 
WOJEWÓDZKI SZPITAL dla NERWOWO i PSYCHICZNIE CHORYCH im. DR JÓZEFA BEDNARZA w ŚWIECIU, ul.  SĄDOWA 18
 
18
 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „NOWY SZPITAL” sp. z o.o.
w ŚWIECIU, ul. WOJSKA POLSKIEGO 126
 
19
 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „FLORENCJA II” w ŚWIECIU,
ul. ŚW. WINCENTEGO 1
 
20
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia                  Św. Wincentego a’Paulo, w ŚWIECIU, ul. ŚREDNIA 10
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem, w dniu wyborów – 12 listopada 2006 r.,                    w   każdym  szpitalu  i  w   Domu  Pomocy  Społecznej  w  Świeciu  przebywać  będzie co              najmniej   15 wyborców  objętych rejestrem wyborców w naszej gminy.    Aby umożliwić      im  udział   w  wyborach  należy  utworzyć  na  terenie  tych  jednostek  odrębne  obwody głosowania.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 98, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r.
Nr 17, poz. 128.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z  2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:37:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 13:52:17)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2564