Uchwała nr 372/06

Uchwała Nr 372/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia woli na wsparcie działań związanych z wydarzeniem określanymjako PAMIĘĆ I TOLERANCJA.

 

                                 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9, w związku z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 

uchwala się, co następuje :

 

§1. Udzielić poparcia i włączyć się wspólnie z Radą Miasta Chełmno w organizację wydarzenia określanego jako „Pamięć i Tolerancja”, które ma odbyć się w dniach 12-13 maja 2007 roku zarówno w Chełmnie jak i w Świeciu.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                             Rady Miejskiej

 

                                                                                               Jerzy Wójcik

  

Uzasadnienie

 

Gmina Świecie, jako partner, została zaproszona do włączenia się w organizację wydarzenia PAMIĘĆ I TOLERANCJA.W ramach uroczystości związanych z tym wydarzeniem przewidziane są spotkani z wybitnymi ludźmi – Panem Wł. Bartoszewskim, Panem Sz. Weiss.

W naszym mieście planuje się zorganizowanie Festiwalu Żydowskiej Sztuki Filmowej oraz koncertów muzyki młodzieżowej.

Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie koncert orkiestry Simfonia Varsowia pod dyrekcją światowej sławy dyrygenta Almosa Talmona z Izraela. Koncert ten odbędzie się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 czerwca 2006, 11:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1317