Uchwała Nr 320/05

Uchwała Nr 320/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym przy ul. Wojska Polskiego na terenie po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać następujące nazwy niżej wymienionym ulicom położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego na terenie po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, zgodnie z załącznikiem Nr 1

  1. Mieczysława Petelskiego oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wojska Polskiego jednostką bilansową 14 KL i 15 KD,

  2. Solidarności oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego jednostką bilansową 17 KD i 16 KL.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

W wyniku konsultacji z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu proponuje się nadanie nazwy ulicy oznaczonej jednostką bilansową 14 KL i 15 KD imieniem Mieczysława Petelskiego byłego Dyrektora i Lekarza Wojewódzkiego Szpitala.

  • Z okazji przypadającej 25 rocznicy powstania “Solidarności” na wniosek Klubu Radnych OPS proponuje się nadanie nazwy ulicy oznaczonej jednostką bilansową 17 KD i 16 KL Solidarności.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 listopada 2005, 12:14:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742