Uchwała Nr 17/02


Uchwała Nr 17/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r.


o wyborze przewodniczącej  doraźnej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.


Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o morządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )  oraz § 60 Statutu Gminy Świecie  ( Dz. U. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz. 707 )


R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wybrać na przewodniczącą doraźnej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej  radną p. Halinę Szolginia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           Przewodniczący
                                                                                     R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                               Jerzy Wójcik

 

 

U z a s a d n i e n i e

Rada w głosowaniu jawnym  ( większością głosów )  dokonała wyboru p. Haliny Szolginia    na przewodniczącą Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Stosownie do art. 14 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego Komisji jest zasadny.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 09:29:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1787