Uchwała Nr 16/02


Uchwała Nr 16/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r.


o wyborze przewodniczącego  Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji .


Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )  oraz § 60 Statutu Gminy Świecie  ( Dz. U. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz. 707 )


R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wybrać na przewodniczącego  Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego p. Zbigniewa Myrdę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                         Przewodniczący
                                                                                   R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                           Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e

Rada w głosowaniu jawnym  ( większością głosów )  dokonała wyboru p. Zbigniewa Myrdę   na przewodniczącego   Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Stosownie do art. 14 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego Komisji jest zasadny.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (7 lipca 2003, 08:40:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1881