Uchwała Nr 15/02

Uchwała Nr 15/02

R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r

o wyborze przewodniczącego doraźnej Komisji Oświaty i Kultury.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) § 60 Statutu Gminy Świecie  (Dz.U. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 38, poz.707)

R a d a   M i e j s k a
uchwala:

§ 1


Wybrać na przewodniczącego  doraźnej Komisji Oświaty i Kultury radnego
p.  Piotra Ciemnego.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                         Przewodniczący
                                                                                  R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                         Jerzy Wójcik

 


U z a s a d n i e n i e


Rada w głosowaniu jawnym ( jednogłośnie ) dokonała wyboru p. Piotra Ciemnego na przewodniczącego doraźnej Komisji Oświaty i Kultury.
Stosownie do art. 14 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego Komisji jest zasadny.


 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Swieciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (4 lipca 2003, 14:12:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732