Uchwała Nr 197/05

Uchwała Nr 297/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej “Inkubator Przedsiębiorczości”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej “Inkubator Przedsiębiorczości” w zakresie:

- wykorzystania dotacji z budżetu Gminy za 2004 r.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Podgórski

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem pracy w dniach 1 – 3 czerwca 2005 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej “Inkubator Przedsiębiorczości” w zakresie:

- wykorzystania dotacji z budżetu Gminy za 2004 r.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lipca 2005, 12:42:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1631