Uchwała Nr 11/02

Uchwała Nr 11/02

R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 5 grudnia 2002r


o wyborze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) i § 60 Statutu  Gminy  Świecie    ( Dz. U. Województwa  Kujawsko - Pomorskiego Nr 38  z  2002r Nr 38, poz. 707 )


R a d a    M i e j s k a
uchwala:

§ 1

Wybrać na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           Przewodniczący
                                                                                     R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                             Jerzy Wójcik

 

 


 U z a s a d n i e n i e


Rada w głosowaniu jawnym  ( większością głosów  ) dokonała wyboru radnego p. Tadeusz Zawiasińskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Stosownie do art. 14 ustawy o samorządzie gminnym wybór przewodniczącego Komisji jest zasadny.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (5 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 lipca 2003, 13:31:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1910