Uchwała Nr 4/02

Uchwała Nr 4/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 16 listopada 2002r.
 
o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wybrać radnego p. Zbigniewa Podgórskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Przewodniczący
                                                                                 R a d y    M i e j s k i e j
                                                                                          Jerzy Wójcik


 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (16 listopada 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (3 lipca 2003, 07:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788