Uchwała Nr 2/02

  Uchwała Nr  2/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia  16 listopada 2002r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego p. Tadeusza Pogody.


Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  ( Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami )


R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1


Stwierdzić  wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 2 w Świeciu mandatu radnego p. Tadeusza Pogody na skutek zrzeczenia się mandatu radnego.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                              Przewodniczący
                                                                                        R a d y    M i e j s k i e j
                                                                                                Jerzy Wójcik

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (16 listopada 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (2 lipca 2003, 14:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1923