Uchwała Nr 1/02

Uchwała Nr 1/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 16 listopada 2001r.

o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej.


Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a    M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wybrać na  Pana Jerzego Wójcika na  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                               Przewodniczący

                                                                               R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                     Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (16 listopada 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (2 lipca 2003, 13:58:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644