Uchwała Nr 213/04

Uchwała Nr 213/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art.42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.219), art. 30 ust 1, ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Świecia,

uchwala się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr 1517/98 Zarządu Miejskiego w Świeciu

z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z dnia 18 września 1998 r. Nr 57, poz. 303) oraz w uchwałach Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 250/2000 z dnia 17 sierpnia 2000 r., Nr 258/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r., Nr 445/02 z dnia 20 czerwca 2002r.:

 1. w obwodzie głosowania nr 1, w rubryce “Granice obwodu głosowania” dopisuje się ulice: Wojsk Łączności, Gen. Stanisława Maczka, Majora Henryka Sucharskiego, Gen. Józefa Bema, Gen. Władysława Sikorskiego.

§ 2 Tworzy się poniższe odrębne obwody głosowania:

 1. obwód głosowania nr 17 dla wyborców przebywających w dniu wyborów
  w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa Bednarza
  w Świeciu, ul. Sądowa 18, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sądowa 18.

 2. Obwód głosowania nr 18 dla wyborców przebywających w dniu wyborów
  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126,

 3. Obwód głosowania nr 19 dla wyborców przebywających w dniu wyborów
  w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Florencja II” w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Florencja II” w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1,

 4. Obwód głosowania nr 20 dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
  Św. Wincentego a’Paulo w Świeciu, ul. Średnia 10, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo w Świeciu, ul. Średnia 10.

§ 3 Jednolity podział Gminy Świecie na obwody głosowania, ich numery i granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Świecie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Wprowadzenie zmian w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania wynika ze zmiany granic obwodu głosowania nr 1, w którym Rada Miejska w Świeciu uchwałą 131/03 nadała nazwy ulicom położonym na terenie byłej jednostki wojskowej.

Odrębne obwody głosowania utworzone zostaną w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej
i Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ponieważ w dniu wyborów przebywać w nich będzie co najmniej 50 wyborców.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 213/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 

NUMER

OBWODU

 

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

1

Miasto Świecie – ulice : AGRESTOWA, ARONIOWA, BEDNARZA, CEYNOWY, CHMIELNIKI, CISOWA, GEN. HALLERA, GEN. BEMA, GEN. MACZKA, GEN. SIKORSKIEGO, GRABOWA, JABŁONOWSKIEGO, JAGODOWA, JAŁOWCOWA,JESIONOWA, JEŻYNOWA, KOCIEWSKA, KONOPACKIEGO, KOŚCIUSZKI, LASKOWICKA, MAJORA SUCHARSKIEGO, MIERNICKIEGO, MIODOWA, NEKTAROWA, OWOCOWA, PORZECZKOWA, POZIOMKOWA, PSZCZELA, SŁABĘCKIEGO, SYCHTY, WIATRAKOWA, WIERZBOWA, WOJSK ŁĄCZNOŚCI,WOJSKA POLSKIEGO OD NR 124 – 126 i OD NR 141 – 201,

 

Przedszkole Nr 4

ul. Kościuszki 16

Świecie

2

Miasto Świecie- ulice :BROWAROWA, FARNA, GRZMISŁAWA, MAŁY RYNEK, MICKIEWICZA OD NR 1 – 19 i OD NR 2 – 14 , MOSTOWA , NADBRZEŻNA, PAROWA, POCZTOWA, POLNA, POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA,SĄDOWA, SZKOLNA, ŚW. WINCENTEGO, WODNA, ZAMKOWA, ZIELONA,

Szkoła Podstawowa Nr 7

ul. Mickiewicza 6

Świecie

3

Miasto Świecie- ulice : BATOREGO, DUŻY RYNEK, GIMNAZJALNA, KLASZTORNA, KOPERNIKA, 10 LUTEGO, MESTWINA, MICKIEWICZA OD NR 23 – 27 i OD NR 16 – 20, MŁYŃSKA, OGRODOWA, PARKOWA, PODGÓRNA, POŁUDNIOWA, SIENKIEWICZA, ŚREDNIA, ŚWIĘTOPEŁKA, ŚW. WOJCIECHA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 96 – 122 ( numery parzyste),

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Gimnazjalna 3

Świecie

4

Miasto Świecie – ulice : BRZECHWY, CHOPINA, DĄBROWSKIEJ, KOCHANOWSKIEGO, KRASICKIEGO, KRASZEWSKIEGO, NAŁKOWSKIEJ, OKRĘŻNA, ORZESZKOWEJ, PRUSA, REJA, REYMONTA, SŁOWACKIEGO, TUWIMA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 113 – 139 ( numery nieparzyste) oraz Nr 88, Nr 93, Nr 95, ZAPOLSKIEJ, ŻEROMSKIEGO

* Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji

ul. Wojska Polskiego 139

Świecie

5

Miasto Świecie – ulice : ALEJE JANA PAWŁA II NR 16, NR 18, NR 20 , GAŁCZYŃSKIEGO, KONOPNICKIEJ, SŁODKA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 83 – 111 z wyłączeniem Nr 93 i Nr 95 i OD NR 76 - 90 z wyłączeniem NR 88,

* Medyczne Studium Zawodowe

ul. Wojska Polskiego 85

Świecie

6

Miasto Świecie – ulice : KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO , ŻWIRKI I WIGURY,

Przedszkole Nr 8

Ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 10

Świecie

7

Miasto Świecie – ulice : ALEJE JANA PAWŁA II OD NR 1 – 5 i OD NR 2 – 4, KS. KRAUSEGO , PADEREWSKIEGO NR 2 a, NR 2 b ,

Gimnazjum Nr 3

Aleje Jana Pawła II Nr 8

Świecie

8

Miasto Świecie – ulice : ALEJE JANA PAWŁA II OD NR 7 – 9 i OD NR 6 – 14, WILLOWA, WITOSA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 71 – 79 c i OD NR 50 – 74,

* Świetlica TPD

Ul. Wojska Polskiego, Barak nr 1

Świecie

9

Miasto Świecie – ulice : CIEPŁA , PADEREWSKIEGO Nr 1 , Nr 1 a , Nr 2, RZEMIEŚLNICZA, SPŁAWNA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 67 – 69 B i OD NR 40 – 48 A,

Przedszkole Nr 6

ul. Paderewskiego 2

Świecie

10

Miasto Świecie – ulice : ANDERSA, BOGUSŁAWSKIEGO, CHEŁMOŃSKIEGO, DZIERŻANOWSKIEGO, HADYNY, KARŁOWICZA, KIEPURY, KOSSAKA, LUTOSŁAWSKIEGO, ŁUKASIEWICZA, MALCZEWSKIEGO, MAŁCUŻYŃSKIEGO, MONIUSZKI, OGIŃSKIEGO, PADEREWSKIEGO OD NR 4 – 16 A, i OD NR 3 – 71, PIŁSUDSKIEGO, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, STROMA, SZYMANOWSKIEGO, SYGIETYŃSKIEGO, WIENIAWSKIEGO, WYBICKIEGO, WYCZÓŁKOWSKIEGO, WYSPIAŃSKIEGO,

 

Przedszkole Nr 7

ul. Paderewskiego 4

Świecie

11

Miasto Świecie – ulice : AKACJOWA, BUKOWA, BYDGOSKA, BZOWA, CHEŁMIŃSKA, DĘBOWA, FABRYCZNA, FLISACKA, GÓRNOWICZA, JAŚMINOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KOLEJOWA, KRÓTKA, KUSOCIŃSKIEGO, KWIATOWA, LEŚNA, ŁĄKOWA, MALINOWA, MALINOWSKIEGO, MODRAKOWA, MODRZEWIOWA, ORZECHOWA, PRZEMYSŁOWA, RAJDOWA, RÓŻANA, RUTKIEWICZ, RZECZNA, SŁONECZNA, SPACEROWA, SPOKOJNA, SPORTOWA, TELIGI, TENISOWA, TOPOLOWA, TUCHOLSKA, WIOŚLARSKA, WIŚNIOWA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 1 – 59 i OD NR 2 – 38, WRZOSOWA,

SOŁECTWO KOZŁOWO,

 

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Wojska Polskiego 3

Świecie

12

Sołectwa : DWORZYSKO, GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE ,

Świetlica Wiejska

Dworzysko

13

Sołectwa : CHRYSTKOWO, GRUCZNO, TOPOLINEK, KOSOWO

Szkoła Podstawowa

Ul. Chełmińska 5

Gruczno

14

Sołectwo POLSKI KONOPAT,

Szkoła Podstawowa

Terespol Pom.

15

Sołectwa : SULNOWO, SULNÓWKO,

Świetlica Wiejska

Sulnowo

16

Sołectwa : CZAPLE, SARTOWICE, WIĄG,

Szkoła Podstawowa

Wiąg

17

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18,

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych

ul Sądowa 18 Świecie

18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 126 w Świeciu.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 126

19

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “FLORENCJA II”, Świecie, ul. Św. Wincentego 1

Niepubliczny Zakład

Opieki Zdrowotnej “Florencja II”

ul. Św. Wincentego 1

Świecie

20

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo w Świeciu,

ul. Średnia 10.

Dom Pomocy Społecznej

prowadzony przez Zgromadzenie

Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo

ul. Średnia 10 , Świecie

* lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 kwietnia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (6 maja 2004, 15:10:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2246