Uchwała Nr 95/07

Uchwała Nr 95/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 października  2007 r.
 
 w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Gminy w Świeciu.
 
                                  Na podstawie § 23 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu,
 
uchwala się, co następuje;


 § 1.  Powołać na stanowisko Koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Gminy  w Świeciu Pana Józefa Pawłowskiego.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                            Jerzy Wójcik
 
 
                                                      Uzasadnienie
 
         W dniu 21 września  2007 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu wpłynęło pismo Pani Heleny Radtke - Fejtko – Radnej Rady Miejskiej w Świeciu. Pismo to zawierało oświadczenie o rezygnacji z funkcji Koordynatora ds. ds. współpracy z Młodzieżową Radą Gminy  w Świeciu. Wobec zaistniałej sytuacji w oparciu o stosowne postanowienie Statutu Młodzieżowej Radą Gminy  w Świeciu  koniecznym staje się powołanie osoby na to stanowisko.
        W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie stosownej Uchwały Rady Miejskiej.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 12:49:25)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:48:11)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2035