Uchwała Nr 87/07

Uchwała Nr 87/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 25 października 2007 r.
 
w sprawie przyjęcia uchwały nr 12/ 07 Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu z dnia
19 września 2007 r.  dotyczącej wyboru delegata do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych.
 
                                              Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych z dnia 16 maja 1998 roku z późn. zmianami,


uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić wybór Pawła Lonsera na delegata na Zgromadzenie Ogólne
            Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, dokonany przez
            Młodzieżową Radę Gminy w Świeciu.
§  2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§  3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                                               Jerzy Wójcik
 
                                                               Uzasadnienie
 
       W dniu 19 czerwca 2007 roku obecny delegat na Zgromadzenie Ogólne Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych - Rafał Niciejewski, ukończył kadencję w Młodzieżowej Radzie Gminy w Świeciu. W związku z tym nie może on pełnić swojej funkcji jako reprezentant Gminy Świecie. Dlatego tez zobligowani jesteśmy do wyboru nowego delegata.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (25 października 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 listopada 2007, 09:59:32)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:49:51)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2045