Uchwała Nr 83/07

Uchwała Nr  83/2007
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 sierpnia 2007r.    
 
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2007 r.
 
Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zmianami),
 
uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie oraz informację  o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007r.
 
§  2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                    Jerzy Wójcik
 
 
 
                                                                     Uzasadnienie  


Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Świecia przedstawia Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 299/05 z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:36:41)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:58:41)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1936