Uchwała Nr 74/07

Uchwała Nr 74/07
Rady Miejskiej w Świeciu
 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

 
                                        Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
 z § 87 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.),

 uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
        Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie podziału i wykorzystania
        środków z budżetu Gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
        na przykładzie UKS „Siódemka” i MUKS „Joker”.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                 Jerzy Wójcik
  
                                                     Uzasadnienie  
 
                     Zgodnie z planem pracy w dniach od 01 czerwca 2007 r. do 13 czerwca 2007 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie podziału i wykorzystania środków z budżetu Gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2006 r. na przykładzie UKS „Siódemka”
i MUKS „Joker”.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 sierpnia 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 września 2007, 12:00:07)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:01:29)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1849