Uchwała Nr 72/07

Uchwała Nr 72/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 czerwca 2007 r.
 
w sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
 
                         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 30 i art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zmianami),
 
uchwala się co następuje:


 
§ 1.  Wydać pozytywną opinię do wniosku „Club Fair Play” Spółki z o. o. z siedzibą w Opolu dotyczącego lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu usytuowanym przy ul. Browarowej 5 w Świeciu.
 
 § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                           Rady Miejskiej
 
                                                                                                        Jerzy Wójcik
 

Uzasadnienie
 
 
Wniosek o wydanie opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach złożył „Club Fair Play” Sp. z o. o. ul. Wrocławska 62, 45-701 Opole. Salon ma  być zlokalizowany w budynku przy ul. Browarowej 5 w Świeciu. Właściciel zamierza zatrudnić w salonie od 6-12 osób.
Wydanie niniejszej opinii wymagane jest przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1992 (Dz. U. z 2004 Nr 4 poz.27 z późn. zm.) o grach i zakładach wzajemnych. Po wydaniu opinii przez Radę Miejską wnioskodawca będzie musiał uzyskać zezwolenie Ministra  Finansów na prowadzenie salonu gier na automatach.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 czerwca 2007)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 lipca 2007, 13:01:03)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:01:49)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2094